Publikace

V letech 1975 – 2008 bylo publikováno celkem 121 prací v tuzemských a zahraničních časopisech a ve sbornících tuzemských a mezinárodních konferencí. Některé publikace se týkají výzkumných zpráv, učebních skript a monografiích.

V letech 1975-1993 se publikace týkaly témat z oblasti teorie lineárních obvodů, především aktivních filtrů (27 publikací).

Od roku 1993 je publikační činnost zaměřena na oblast teorie a aplikací umělých neuronových sítí a některých oblastí analýzy a syntézy řeči (101 prací).Rok: 1993

[1] Tučková, J.: Quantification vectorielle pour le traitement de la parole par le reseaux de Kohonen. Samostatn projekt XIII-ého Postgraduálního kursu Informační techniky „Biologické a umělé neuronové sítě“{Reseaux de neurones biologiques et artificiels), EPF Lausanne, Švýcarsko, 1993.

[2] Tučková,J.: Aplikace Kohonenovy neuronové sítě při zpracování řečového signálu. Celost. odb. seminář
Radioelektronika’93, Brno, duben 1993, str.96-98.

[3] Tučková,J.,Martinek,P.: LP Filter Design Using Lossy FDNR’s. Czech-Polisch-Hungar Workshop on circuit theory and applications, Prenet, september 1993, p.179-182.

[4] Tučková,J.,Boreš,P.: Kohonen’s Self-Organizing Feature Maps for the Speech Recog- nition. Czech-Polisch-Hungar Workshop on circuit theory and applications }, Prenet, Sept. 1993, pp.94-98,

nahoru »

Rok: 1994

[5] Tučková,J.,Boreš,P.: Rozpoznání izolovaných slov pomocí registru Kohonenových map. Celost. odb. seminář
Radioelektronika’94, Brno, duben 1994.

[6] Tučková,J., Boreš,P., Vondráček,F.: Neuronové sítě – moderní metoda zpracování sig- nálu. Sborník semináře Teorie obvodů STO-5 „Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky“, Brno, říjen 1994.

[7] Tučková,J.,Uhlíř,J.: Vector quantiser using Kohonen neural net. Proc.of 31st Conference on Acoustics, Czech Technical University, pp.179-182, Prague, 1994.

[8] Tučková,J.: The Speech Recognition Using Two Neural Approaches. Proceedings of the 4th Czech-German Workshop in Speech Processing. Praha, September 1994, pp.33.

nahoru »

Rok: 1995

[9] Tučková,J., Boreš,P.: Klasifikace českých číslovek pomocí kombinovaných neuronových sítí. Medzinárodná
vedecká konferencia Elektro 95, Žilina, Slovensko, únor 1995, str.177-180.

[10] Tučková ,J., Boreš,P., Hanáček, P.: Classification of the Czech Digits by ANN with Spline Functions. Proceedings of the 2nd Workshop on Electronic Control &Measuring Systems, Liberec, June 1995, pp.110-113.

[11] Tučková,J.,Boreš,P.: Neural Network Approach in the Fundamental Frequency Control. Proceedings of the 5th Czech-German Workshop in Speech Processing, Praha, Sept. 1995, pp.42-43.

[12] Tučková ,J.,Boreš,P.: Vliv počtu příznaků na funkci neuronové sítě. Celost. odb. seminář Radioelektronika’95, Brno, duben 1995, str.180-183. (60 %)

[13] Vích,R.,Tučková,J.: New Concept of Speech Modelling Using Cepstral Representation and Neural Net. 12th Management Committee meeting of COST 233, Prague, May 1995.

[14] Dohalská ,M.,Tučková ,J.,Vích,R.: New Approaches in the Czech TTS Synthesis. COST 233-Prosodies of Synthetic Speech. Final Report, (Ed.F.J.Lundin, Telia, Sweden,) pp.97-103, Darmstadt, SRN, Nov.1995.

[15] Tučková,J.: Řízení prozodie v systému Text-to-Speech pomocí neuronových sítí. 574.Kolokvium Teorie obvodů, systémů a signálů, ÚRE AV ČR, Praha, červen 1995.

nahoru »

Rok: 1996

[16] Tučková,J.: Řízení prozodie v systému Text-to-Speech pomocí neuronových sítí. 574.Kolokvium Teorie obvodů, systémů a signálů, ÚRE AV ČR, Praha, červen 1995. 1996

[17] Tučková,J.: Optimalizace neuronové sítě pro řízení melodie. 578.Kolokvium Teorie obvodů, systémů a signálů, ÚRE AV ČR, Praha, leden 1996.

[18] Vích,R.,Tučková,J.: Neural Network Application in Czech Text-to-Speech Synthesis. Proc. IASTED International Conference “Signal and Image Processing and Applications” (IASTED-Acta Press Anaheim-Calgary-Zurich), Annecy, France, June 1996, pp.242-244. ISBN: 0-88986-203-6.

[19] Tučková,J., Vích,R.: Fundamental Frequency Control in Czech Text-to-Speech Synthesis by a Multilayer Neural Network. XXVth General Assembly of the URSI – Abstracts (ED Louis Jean 05003GAP cedex), Lille, France, Aug./Sept. 1996, pp.135.

[20] Tučková,J.: Comparison of two Approaches in the Fundamental Frequency Control by Neural Nets. Proceedings of the 6th Czech-German Workshop in Speech Processing, Praha, September 1996, pp.37.

[21] Dohalská,M.,Tučková,J.,Vích,R.: Neuerste Stand der Tschechischen Text-to-Speech Synthese. Institut für Augewandte Physik,J.W.Goethe Universitat, Frankfurt n.Moh., SRN, Nov.1996

[22] Horák,P.,Tučková,J.,Vích,R.: New Prosody Modelling System for Czech Text-to- Speech.Tagungsband der 7.Konferenz Elektronische Sprachsignalverarbeitung Humboldt-Univ. zu Berlin, Nov.1996, SRN, pp.181-186.

nahoru »

Rok: 1997

[23] Tučková,J., Boreš,P.: Influence of the Number of the Features with the Neural Network Function. Radioengineering, vol.5, No 1, ISSN 1210-2512, April 1996, pp.1518. 1997

[24] Tučková,J.: Řízení prozodie v systému TTS pomocí neuronových sítí II. 586.Kolokvium Teorie obvodů, systémů a signálů, ÚRE AV ČR, Praha, leden 1997.

[25] Tučková,J., Horák,P.: Fundamental Frequency Control in Czech Text-to-Speech Synthesis. Third Workshop on ECMS, Université Paul Sabatier, Toulouse, Francie, June 1997, pp.80-83.

[26] Tučková,J.: Influence of the Input Data on Neural Net F0 Training. 7th Czech-German Workshop in Speech Processing, Praha, September 1997.

[27] Tučková,J., Boreš,P.: The Neural Network Approach in Fundamental Frequency Control. Speech Processing: Forum Phoneticum (Ed.: Wodarz,H.-W.), Frankfurt am Main, Hector Verlag. 1997, pp.143-154,ISSN 0341-3144, ISBN 3-930220-10-5

[28] Tučková,J., Vích,R.: Proc. IASTED International Conference “Signal and Image Processing“ (IASTED-Acta Press Anaheim-Calgary-Zurich), New Orleans, USA, December 1997, pp.85-87. ISBN: 0-88986-242-7, ISSN: 482-7921.

nahoru »

Rok: 1998

[29] Tučková,J.: Vliv vstupních parametrů neuronové sítě na trénování F0. 595.Kolokvium Teorie obvodů, systémů a signálů, ÚRE AV ČR, Praha, leden 1998.

[30] Tučková,J.: Zpracování řečových signálů a neuronové sítě. Vyzvaná přednáška . Katedra
telekomunikací, Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita, Žilina, Slovenská republika, duben 1998.

[31] Tučková,J: Fundamental Frequency Control in TTS System. Proc. 8th International Czech-Slovak Scientific Conference “Radioelektronika 98”. FEI VUT Brno, duben 1998

nahoru »

Rok: 1999

[32] Tučková, J.: Comparison of the Czech and Swiss Mode of the F0 Modelling by Neural Networks. (In Czech: Porovnání českého a švýcarského způsobu modelování F0 pomocí neuronových sítí.). Kolokvium No 606, IREE AS of Czech Republic, Prague, 24 February 1999, Abstract on Internet pages of IREE.

[33] Tučková, J.: Report on Short-Term Scientific Mission. Management Committee of COST 258, April 8-10,1999, Morges, Switzerland.

[34] Tučková, J., Strecha, G.: Automatic Labelling of Natural Speech by Comparison with Synthetic Speech. 4th International Workshop on Electronics, Control, Measurement and Signals ECMS’99, Liberec, May 31-June 1, 1999, Czech Republic, pp.156-159.

[35] Šebesta,V., Tučková, J.: Selection of Important Input Parameters for a Text-to-Speech Synthesis by Neural Networks. 1999 International Joint Conference on Neural Networks IJCNN’99, Washington,DC., July 10-16, 1999. IEEE Catalog Number: 99CH36339C, ISBN: 0-7803-5532-6. Proceedings on CD ROM.

[36] Tučková, J.: Fundamental Frequency and Duration Modelling by Neural Networks. 9th Czech-German Workshop Speech Processing, September 13-15, 1999, Prague, Czech Republic.

[37] Tučková, J.: Influence of the ANN Canonical Structure on F0 Control in TTS Speech Synthesis. (In Czech: Vliv kanonické struktury UNS na řízení F0 v TTS syntéze řeči.). Seminar of the Circuit Theory STO-7, Brno, September 16-17, 1999, Czech Republic, pp.188-191.

[38] Tučková, J, Šebesta,V.: Optimalization of Input Data for Fundamental Frequency Modelling by Neural Networks. Papers in Phonetics and Speech Processing Forum Phoneticum 69 (1999). Ed. Hans-Walter Wodarz, Frankfurt am Main.

[39] Šebesta,V., Tučková, J.: Optimisation of Prosody Control in Text-to-Speech Processing by Neural Networks. Int.Journal on Neural and Mass-Parallel Computing and Information Systems “Neural Network World”, vol.9, no5, Prague 1999, pp.413- 424

[40] Šebesta,V., Tučková, J.: Selection of Important Input Parameters for a Text-to-Speech Synthesis by Neural Networks (Určení markerů pro řízení prozodie TTS systému pomocí neuronových sítí). “Hora Informaticae” seminar, ICS AS CR, Prague, November 1999. Abstract on Internet pages of ICS AS CR.
Invited lecture.(In Czech).

[41] Tučková, J.: Neural Networks and speech processing (In Czech: Neuronové sítě a zpracování řečových signálů.) Invited lecture for Universite of Zilina, Slovakia, Mars 23, 1999.

nahoru »

Rok: 2000

[42] Tuckova, J.: Neural Networks Applications. Invited lecture, Department of telecommunication, Faculty of electrical engineering, University of Zilina, Slovakia (in Czech), 7.4.2000.

[43] Santarius,J., Tuckova,J.: NNLab-Base of Platform for Text-to-Speech Synthesis. 10th Czech-German Workshop “Speech Processing”, September 18-20, 2000, Prague

[44] Tuckova,J.,
Sebesta,V.: Prosody Modeling for a Text-to-Speech System by Artificial Neural Networks. Proc. of IASTED International Conference “Signal and Image Processing 2000”, November 19-23,2000, Las Vegas, Nevada USA, pp.307-312, ISBN: 0-88986-308-3, ISNN: 1482-7921

[45] Sebesta,V., Tuckova,J.:
Optimisation of Artificial Neural Network Topology applied in the Prosody Control in Text-to-Speech Synthesis. Theory and practice of informatics: Proc. of 27th Annual Conference on Current Trends in Theory and Practice of Informatics “SOFSEM 2000”, November 25-December 2, 2000, Milovy, Czech Republic, ISBN: 3-540-41348-0 Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, ISSN: 0302-9743.

[46]Santarius,J., Tuckova,J.: Neural Net Laboratory. Proc. of the Electronic Devices and Systems Y2K. Ed. Vladislav Musil, VUT Brno, December 2000, ISBN 80-214-1780-3

nahoru »

Rok: 2001

[47]Sebesta,V., Tuckova,J.: Application of Feature Extraction in Text-to-Speech Processing. Proc. of the International Conference on „Artificial Neural Nets and Genetic Algorithms. Avril 2001, Prague, Czech Republic, pp.145-148, ISBN: 3-211-83651-9 Springer-Verlag Wien-New York

[48]Tuckova,J., Sebesta, V.: Data Mining Approach for Prosody Modelling by ANN in Text-to-Speech Synthesis. Proc. of the IASTED Inernational Conference on „Artificial Intelligence and Applications – AIA 2001“, Ed. M.H.Hamza, ACTA Press Anaheim-Calgary-Zurich, ISBN: 0-88986-301-6, ISSN: 1482-7913, pp. 164-166, September 2001, Marbella, Spain.

[49]Tuckova,J.: New Method of Input Data Creation for Prosody Modelling. Proc. of 5-th Workshop on Electronics, Control, Modelling, Measurement and Signals „ECM2S5 2001“, p.279, Universite Paul Sabatier, Toulouse, France, May 2001.

[50]Santarius,J., Tuckova,J.: New Method of Text Pre-Processing for Prosody Modelling. Proc.of 11-th Int. Czech-Slovak Scientific Conference „Radioelektronika ‚2001, Brno, Czech Republic, May 2001 Vol.1, pp.154-157.

[51]Tuckova, J.: Task of the Neural Networks in the Speech Processing (In Czech). Invited lecture for Universite of Zilina, Slovakia, Avril 6, 2001.

[52] Tuckova, J.: Introduction to the Theorie of the Artificial Neural Networks. (In Czech). Invited lecture for Technical University of Liberec, Czech Republic, November 29, 2001.

[53] Tuckova, J.: Applications of the Artificial Neural Networks (In Czech). Invited lecture for Technical University of Liberec, Czech Republic, December 6, 2001.

nahoru »

Rok: 2002

[54] Tučková, J.: Aplikace umělých neuronových sítí. [Vyzvaná přednáška]. Žilinská univerzita. 05.04.2002.

[55] Tučková, J.: Modélisation par réseaux de neurones de la prosodie pour la synthése de la parole á partir de texte. [Vyzvaná přednáška]. Université Paul Sabatier. 12.06.2002.

[56] Tučková, J., Slezák, J.: Automatická fonetická transkribce. In: Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky. Brno : VUT, 2002, díl 1, s. 66-69. ISBN 80-214-2190-8.

[57] Sebesta,V., Tuckova,J.: Optimisation of Neural Network Topology and Feature Selection for Prosody Modelling of Synthetic Speech. Proc.of the Int.Conf. on Recent Advances in Soft Computing – RASC 2002, Nottingham, United Kingdom, December 2002.

[58] Tučková, J.: Influence of Data Mining and Pruning Method for Fundamental Frequency Modelling. Proc. of 12th Czech-German Workshop “Speech Processing”, 2002, Prague, ISBN 80-86269-09-4.

nahoru »

Rok: 2003

[59] TUČKOVÁ, J.: Aplikační možnosti neuronových sítí. Vyzvaná přednáška. Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita, Slovensko. 11. dubna.2003. (česky)

[60] TUČKOVÁ, J., ŠEBESTA, V.: Influence of Language Parameters Selection on the Coarticulation of the Phonemes for Prosody Training in TTS by Neural Networks. In.: Proc. of the International Conference on „Artificial Neural Nets and Genetic Algorithms (ICANNGA 2003)“. Ed.:David W.Pearson, Nigel C.Steele, Rudolf F.Albrecht. April 2003, Roanne, France pp.85-90, ISBN: 3-211-00743-1 Springer-Verlag Wien-New York.

[61] TUČKOVÁ, J., MATOUŠEK, J.: Czech Language Features Selection and Prosody Modelling for Text-to-Speech Synthesis. In.: Proc. of the 6-th International Workshop on „Electronics, Control, Measurment and Signals (ECMS 2003)“. Ed.: J.Nouza, J.Drábková. TU Liberec, Czechi June 2003, pp.98-102, ISBN 80-7083-708-X.

[62] TUČKOVÁ, J. Kohonen’s Maps for the Classification of the Patients with the Speech Defects. In.: Proc. of the 13-th Czech-German Workshop „Speech Processing“, Prague, September 2003, ISBN 80-86269-10-8

[63] TUČKOVÁ, J.: Úvod do teorie a aplikací umělých neuronových sítí. Skripta FEL ČVUT v Praze, vydavatelství ČVUT, 2003, ISBN 80-01-02800-3

nahoru »

Rok: 2004

[64] ŠEBESTA, V., TUČKOVÁ, J.: Optimisation on Neural Network Topology and Input Parameters for Prosody Modelling of Synthetic Speech. In: Applications and Science in Soft Computing. Series: Advances in Soft Computing., Lotfi, Ahmad; Garibaldi, Jonathon M. (Eds.), pp. 9-16 2004, ISBN 3-540-40856-8 (kapitola v knize).

[65] TUČKOVÁ, J., SANTARIUS, J.: Neural Netvwork Program Package for Prosody Modeling. In: Radioengineering, April 2004, Vol 13, Nu.1., pp.17-21, ISSN 1210-2512.

[66]TUČKOVÁ, J. Aplikace neuronových sítí při analýze řeči a modelování prozodie. Vyzvaná přednáška. Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita, Slovensko. 30. dubna.2004. (česky).

[67]TUČKOVÁ, J. Kohonen’s Maps for the Classification of the Patients with the Speech Defects. In.: Proc. of the 13-th Czech-German Workshop „Speech Processing“, Prague, 2004, pp.26-29, ISBN 80-86269-10-8

[68]ŽUREK, M., TUČKOVÁ,J.: Automatic Speech Signal Labelling by Neural Networks. In: Proc. of the Intern. Workshop on Digital Technologies 2004, Dec.2004, pp.77-80, Žilina, Slovak Rep. ISBN 80-8070-334-5.

[69]ZETOCHA, P., TUČKOVÁ,J.: Vowel Classification by Kohonen’s Map. In: Proc. of the Intern. Workshop on Digital Technologies 2004, Dec.2004, pp.71-76, Žilina, Slovak Rep.,ISBN 80-8070-334-5.

[70]TUČKOVÁ, J. Modelage de la Prosodie par le Réseau de Neurones Artificiels. Vyzvaná přednáška. INSA – Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse, France 17 juin 2004. (francouzsky)

[71]TUČKOVÁ, J., ŠEBESTA, V.: Feature selection for the prosody modelling of synthetic speech. In: Proc. of the IEEE-ICIT 2004, Dec.2004, Hammamet, Tunisia, IEEE Catalog Number: 04TH8771C, CD-ROM, ISBN: 0-7803-8663-9.

[72]TUČKOVÁ, J.: Aplikace neuronových sítí při zpracování signálů. Vyzvaná přednáška. Katedra elektrotechniky a elektromechanických systémů, Fakulta mechatroniky a mezioborových studií, Technická Univerzita v Liberci, Česká republika, 30.9.2004

nahoru »

Rok: 2005

[73]BARTEŠOVÁ,A., TUČKOVÁ,J.: System for the application control by voice commands. Proc. of 7-th Workshop on Electronics, Control, Modelling, Measurement and Signals „ECM2S7 2005“, Universite Paul Sabatier, Toulouse, France, May 2005.

[74] ŠEBESTA,V.,TUČKOVÁ,J.: The Extraction of Markers for the Training of Neural Network Dedicated for the Speech Prosody Control. Proc. of the Int. Conf. on Engineereing Application of Neural Networks EANN 2005, Lille, France, August 2005

[75]ZETOCHA,P., TUČKOVÁ,J.: Children Speech Analysis by Supervised SOM. Proc. of the Int Conf. on ESSP 2005 and 14-th Czech-German Workshop „Speech Processing“, Prague, September 2005

[76]HOLUB, TUČKOVÁ,J.: Proc. of the Int. Conf. on MESAQUIN 2005, Juin 2005 (Vyzvaná přednáška)

nahoru »

Rok: 2006

[77] Tučková J., Zetocha P.: Speech analysis of children with developmental dysphasia by Supervised SOM. In: International Journal on Neural and Mass-Parallel Computing and Information Systems „Neural Network World“, Ed. M.Novak, ICS AS CR and CTU,FTS, vol.16, No.6,2006, pp. 533-545. ISSN 1210-0552.

[78] Tuckova,J.: Neural Networks – Part of the Digital Systems. Plenary lecture. In: The 3rd International Workshop Digital Technologies 2006, December 2006, Žilina, Slovak Republic, ISBN 80-8070-637-9. (CD-ROM)

[79] Zetocha,P., Tuckova,J.: Data Mining of Children’s Speech by Growing Hierarchical Self-Organiying Map. In: The 3rd International Workshop Digital Technologies 2006, December 2006, Žilina, Slovak Republic, ISBN 80-8070-637-9. (CD-ROM)

[80] Zetocha,P., Tuckova,J.: Classification of Speech Disorders of Children with Developmental Dysphasia. In: Proc.of the 16th Czech-German Workshop on Speech Processing, Prague, Sept. 2006, pp. ISBN 80-86269-15-9.

[81] Bartu,M., Tuckova,J., Stastny,J.: An Accelerator for Kohonen Self-Organizing Maps. In: The 3rd International Workshop Digital Technologies 2006, December 2006, Žilina, Slovak Republic, ISBN 80-8070-637-9. (CD-ROM)

[82] Bartu,M., Tuckova,J., Stastny,J.: A Concept of Accelerator for Kohonen Self-Organizing Maps. Proc. of the IMAPS CS Int. Conf. 2006, Sept.2006, Brno. Czech Republic, pp.1-5, ISBN 80-214-3246-2.

[83] Tuckova, J.: Aplikace Kohonenových samoorganizujících se map. Vyzvaná přednáška. TU Liberec, 16.11.2006

nahoru »

Rok: 2007

[84] Tuckova,J., Zurek, M.: Automatic Segmentation of the Speech Signal by Artificial Neural Networks. In: 8-th Int. WSP on Electronics, Control, Modelling, Measurement and Signals (ECMS) 2007, Proc. of the ECMS 2007 and Doctoral School (EDSYS, GEET), Ed.> J.Drabkova, 2007, Liberec, Czech Republic, pp. 103-8, ISBN 978-80-7372-218-0, CD. ISBN 978-80-7372-219-7

[85] Tuckova,J., Sebesta, V.: Artificial Neural Network Approach to the Modelling of Prosody in the Speech Synthesizer of the Czech Language. In: Proc. of the 11th IASTED Int. Conf. on Artificial Intelligence and Soft Computing, Anaheim: Acta Press,. Palma de Mallorca, Spain, 2007, pp.1-6, ISBN 978-0-88986-693-5.

[86] Zetocha, P., Bartu, M., Zurek, M., Tuckova, J.: Analýza řeči dětí s vývojovou dysfázií. In: Sborník 7.česko-slovenské konference Trendy v biomedicínském inženýrství, Ed.: Zoltán Szabó, Jiri Holčík, Kladno, 2007, pp. 186-9, ISBN 978-80-01-03777-5.

[87] Tuckova, J.: Klasifikace řečových projevů u vývojové dysfázie. 54.Společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie, Brno, sborník abstraktů, p.64, ISBN 978-80-254-0420-1

[88] Tuckova, J.: Automatic Labelling of the Speech Signal by Self-Organizing Maps.
In: Digital Technologies 2007, Book of Abstracts, pp.37-8, Žilina: Technical University of Žilina 2007, (Proceedings on CD is printed).

[89] Grill, P., Wasserbauer, V., Zavadil, O., Tuckova,J.: Formant analysis – FORANA.
In: Digital Technologies 2007, Book of Abstracts, pp.16-17, Žilina: Technical University of Žilina 2007, (Proceedings on CD is printed).

[90] Tvrdik, V., Zak, V., Tuckova,J.: Parametrizations of a children speech signal and their impact on classification of vowels. In: Digital Technologies 2007, Book of Abstracts, pp. 39-40, Žilina: Technical University of Žilina 2007, (Proceedings on CD is printed).

nahoru »

Rok: 2008

[91] Bártů, M., Tučková, J.: A Classification Method of Children with Developmental Dysphasia Based on Disorder Speech Analysis. In: Lecture Notes in Computer Science 5164, Proc. of the 18-th Int. Conf. on Artificial Neural Networks / ICANN 2008. Eds. V.Kůrková et al., Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008. pp.822-828, Part II.ISSN: 0302–9743, ISBN-10: 3–540–87558-1.

[92] Tučková, J., Holub,J., Duběda, T.: Technical and Phonetic Aspects of Speech Quality Assessment. COST 2102 ACTION, 2nd International Conference on
Cross-Modal Analysis of Speech, Gestures, Gaze and Facial Expressions,
organized jointly with the annual 18th Czech-German Workshop on Speech Processing, October 15-18, Prague, Czech Republic, 2008.

[93] TUCKOVA,J., SEBESTA, V.: Prosody optimisation of a Czech language synthesizer. In: Neural Network World, Vol. 18, 4/2008, pp. 291-308. ISSN: 1210-0552.

[94] TUCKOVA, J., KOMAREK, V.: Effectiveness of Speech Analysis by Self-Organizing Maps in Children with Developmental Language Disorders. In: Neuroendocrinology Letters, Vol. 29, No.6, Nov/Dec 2008. ISNN ISSN 0172–780X.

nahoru »

Rok: 2009

[95] Tučková, J., Holub,J., Duběda,T.: Technical and Phonetic Aspects of Speech Quality Assessment: The Case of Prosody Synthesis. Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI 5641, Springer-Heidelberg, 2009, pp. 126-132, ISSN 0302-9743.

[96] Tučková, J., Grill, P.: Určování formantů pro analýzu emotivně zabarvené řeči. Proceedings of the 8th Czech-Slovak Conference Trends in Biomedical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2009, pp.90-93, ISBN 978-80-227-3105-8

[97] Tučková, J.: Vybrané aplikace umělých neuronových sítí při zpracování signálů. Monografie, Nakladatelství ČVUT, Praha 2009, ISBN 978-80-01-04229-8.

[98] Tučková, J., Bártů,M., Zetocha, P.: Aplikace umělých neuronových sítí při zpracování signálů. Skripta FEL ČVUT, Praha, 2009, ISBN 978-80-01-04400-1

[99] Grill, P., Tučková, J.: FORANA. Sborník konference „Technical Computing Prague 2009“. Humusoft, Praha, 2009, ISBN 978-80-7080-733-0

[100] Tučková, J.: Emotions as a component of prosody. Proc. of the „Digital Technologies 2009“, Žilina, Slovensko, 2009, ISBN 978-80-554-0150-8.

nahoru »

Rok: 2010

[TUC10] Tučková, J., Šramka, M.: Emotional Speech Analysis using Artificial Neural Networks. Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology. Wroclaw, Polsko, 2010, ISSN 1896-7094, pp.141-147.

nahoru »

Rok: 2011

[TUC11] Tučková, J., Bártů, M., Zetocha, P., Grill, P.: Self-Organizing Maps as Data Classifier
in Medical Applications. Proceedings of the International Conference on neural Computation
Theory and Applications. Paris, 2011, ISBN 978-989-8425-84-3, pp. 422-429.

nahoru »

Rok: 2012

[TUC12] Tučková, J., Šramka, M.: ANN application in emotional speech analysis. Int.J. of Data Analysis Techniques and Strategies. Inderscience Enterprises Limited, Geneva,vol.4, No.3,2012, pp.256-276,ISSN 1755-8050.

nahoru »

Rok: 2013

[TUC13] Tučková, J., Vavřina, J., Šanda, J., Kynčl, M.: Classification Based on the Self-Organization of Child Patients with Developmental Dysphasia. Lecture Notes in Computer Science 7824,Springer-Verlag, Berlin, 2013, ISSN 0302-9743, pp. 406-416.

[GRI13] Grill, P., Vavřina, P., Tučková, J. Databases and their applications for diagnosis of developmental dysphasia. Proceedings of the 11th international workshop IEEE, ECMSM 2013, Toulouse, Francie. ISBN 9781467362979, pp.246-249.

nahoru »

Rok: 2014

[GRI14] Grill, P., Tuckova, J.: Speech databases of typical children and children with SLI. Plos ONE, eISSN-1932-6203 PONE-D-14-47426R2

nahoru »

Rok: 2016

[TUC16] Tuckova, J., Holub, J., Pomy, J., Počta, P.: Detection of Emotions in Telecommunication Measurement Applications. Detectors for Written Text and Spoken Speech. DTS/STQ-236, ETSI (European Telecommunications Standards Institute) TS 103 296, V0.2.2a (2016-01), F-06921 Sophia Antipolis, Cedex-France, 2016

nahoru »

Recenze

Lektor monografie autorů: Novák,M. a kolektiv: Umělé neuronové sítě. C.H.Beck, 1998

Lektor skript autorů: Košek,M., Mikolanda,T.: Cvičení z teorie elektrických obvodů, TUL, Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, Liberec 2005

Recenzent monografie autorů: Tichá,D., Volner,R.: Signály a šumy. EDIS, Žilinská univerzita, Slovensko, 2002

Recenze Projektu Mezinárodní spolupráce řízené MŠMT, Deutsch-tschechischer WTZ-Projekt „Bilingual Speech Synthesis German/Czech – Synthesis Inventoires“ (Účastníci: Institut für Akustik und Sprachkommunikation, Technische Universität,Dresden-Institut für Phonetik, Karls Universität, Prag.

Lektorský posudek na The Handbook of Technology Management, 3 Volume Set, Hossein Bidgoli, Editor-in-Chief, John Wiley&Sons, Inc. 2009, Hoboken, N.J. 07030. Volume III, Management Support Systems, Electronic Commerce, Legal and Security Considerations. Telecommunications and Networking an Management Support Systems, 178. Artificial Neural Networks.

Recenze odborných článků do časopisů Neural Network World (Česko), Signal Image and Video Processing (Springer London), The Open Signal Processing Journal (Bentham Science Publishers-USA) Slaboproudý obzor (Československo), Elektrotechnický obzor(Slovensko), Radioengineering(Česko), Kybernetika(Česko).

Recenze příspěvků na mezinárodní konference Networking 2000, IASTED-SIP98-2005, IASTED-Neural Networks 2000-2005, AIA 2001-2005, IASTED-ASC 2002,2005, IASTED-SPPRA 2002-2003, IASTED-CSS 2003,2005,IASTED-SCI 2003, IASTED-NNCI 2003-2005, IASTED-CI 2005-2007, IASTED-ACIT-CS 2005, IASTED-BioMED 2005,IASTED-MIC 2005

Recenze příspěvků na konference pořádané ZČU v Plzni a ŽU v Žilině

Recenze diplomových a bakalářských prací na FEL ČVUT Praha, ZČU Plzeň a ŽU Žilina

Recenze Dizertačních prací z oboru Kybernetika na ZČU Plzeň

Recenze docentské habilitační práce na VUT Brno, TUL Liberec a ZČU Plzeň

Recenze PhD disertační práce pro Doctorat de l´Institut National des Science Appliquees de Toulouse, Francie

nahoru »