Vzdělání

 

Rok Dosažený titul Univerzita
1974 Ing. FEL ČVUT, obor sdělovací elektrotechnika
1980 CSc. FEL ČVUT, obor sdělovací technika po vedeních
1993 PGS EPFL Lausanne, Švýcarsko, mezinárodní postgraduální kurs z Informatiky (Cours Postgrade en InformatiqueTechnique – „Réseaux de neurones biologiques et artificiels“) – stipendium Rady Evrop
1997 Doc. FEL ČVUT (obor telekomunikační technika), Habilitační práce na téma:
„Neuronové sítě a jejich využití pro zpracování signálů“.
2010 prof. FEL ČVUT – Teoretická elektrotechnika, Profesorská přednáška na téma: „Artificial Neural Network Applications in Speech Processing
1995 – 2001 ÚRE AV ČR – vedlejší pracovní poměr, vědecký pracovník.
Spolupráce na projektu COST 233