Prof. Ing. Jana Tučková, CSc.

Vítejte! Jsem profesorkou na ČVUT FEL, kde se zabývám výzkumem aplikací umělých neuronových sítí v medicíně a při zpracování řečových signálů, včetně detekce a klasifikace emocí.

Prof. Ing. Jana Tučková, CSc.
Věda a výzkum
Výuka a pedagogická činnost
Recenze a posudky

O mně

Odborná zkušennost
Rok Odborná zkušennost 1974-1976 TESLA VÚST věd. aspirantura 1976 - 2021 FEL ČVUT...
Read More
Vzdělání
  Rok Dosažený titul Univerzita 1974 Ing. FEL ČVUT, obor sdělovací elektrotechn...
Read More
Publikace
V letech 1975 - 2008 bylo publikováno celkem 121 prací v tuzemských a zahraničních časopisech a ...
Read More
Další aktivity
Členka habilitační komise na FEI VŠB – TU Ostrava (obor technická kybernetika) Předsedkyně ko...
Read More
Ohlasy v Médiích
ČT 24, Planeta věda: Neuronové sítě 3pod: Umělé neuronové sítě pomáhají lékařům FN Motol ...
Read More