Recenze a posudky

 • Oponentka disertačních a diplomových prací na FEKT VUT v Brně, na katedře Kybernetiky FEL ČVUT, na katedře Kybernetiky ZČU v Plzni
 • Oponentní posudek na 2 projekty Slovak Research and Development Agency (Automatic subtitling of audiovisual content for hearing  impaired, Information Flow, Argument and Agreement in Ambient Environments)
 • International peer review expert pro Slovak Research and Development Agency
 • Oponentní posudky na články  v Radioengineering a  v Neural Network World
 • Předsedkyně oponentní rady projektu COST – LD13002, Ústav informatiky AV ČR
 • Členka oponentní rady projektu MŠMT KONTAKT č. ME08106, KKY FAV ZČU v Plzni
 • Lektorský posudek na The Handbook of Technology Management, 3 Volume Set, Hossein Bidgoli, Editor-in-Chief, John Wiley&Sons, Inc. 2009, Hoboken, J. 07030. Volume III, Managëment Support Systems, Electronic Commerce, Legal and Security Considerations. Telecommunications and Networking an  Management Support Systems, 178. Artificial Neural Networks.
 • Recenze článků pro mezinárodní časopis Signal Image and Video Processing, 2007-2010
 • Recenze článku pro mezinárodní časopis The Open Signal Processing Journal, 2009.
 • Lektorský posudek pro nakladatelství ACTA Press-A Scientific and Technical Publishing Company, 2010
 • Lektorské posudky pro nakladatelství Hindawi Publishing Corporation, 2010-2011
 • Oponentka PhD disertační práce a členka komise pro obhajoby PhD na ľInstitut national des   Sciences appliquées de Toulouse – INSA, Francie (francouzsky).
 • Oponentní posudek pro MPO ČR, ev.č. FT-TA2/072 „Výzkum a aplikace metod časově-frekvenční analýzy pro logopedii, výuku cizích jazyků a výuku mluvení hluchých osob“
 • Oponentka PhD disertačních prací a členka komise pro obhajoby PhD na Fakultě elektrotechniky a informatiky STU v Bratislavě, na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě a na Fakultě elektrotechniky a informačních technologií na Žilinské univerzitě v Žilině
 • členka expertní skupiny Českého institutu pro akreditaci
 • Oponentka projektu FT-TA5/083 HUMET – Výzkum a vývoj v oblasti elektronického osobního zdravotního systému pro sběr, přenos a vyhodnocení biometrických dat
 • Oponentní posudek na žádost o profesorské řízení na Fakulte riadenia a informatiky, Žilinské univerzity v Žilině