O mně

Vědecko-výzkumná činnost

Vědecko-výzkumná činnost je sousředěna do některých oblastí aplikací umělých neuronových sítí, a to zejména aplikací při zpracování řeči. Kromě modelování prozodie syntetické řeči je novou oblastí výzkumu analýza řečového signálu pro lékařské účely. Je to součást společného výzkumu s dětskou neurologickou klinikou v Motole. Na obou oblastech výzkumu se podílejí doktorandi a studenti ve výzkumné laboratoři LANNA (Laboratoř aplikací umělých neuronových sítí).

Odezvou na publikační činnost je členství v mezinárodní neuronové společnosti (INNS), v mezinárodní vědecké společnosti ELSNET-STN (Language and Speech Technology Expert) a v odborných komisích mezinárodních konferencí pořádaných IASTED (International Association of Science and Technology for Development).

Další odborná činnost je spojena s recenzní a lektorskou činností pro odborné časopisy a nakladatelství, pro FRVŠ a GAČR a expertní činnost v ČIA.

Více informací »

Pedagogická Činnost

Působení v pedagogické činnosti je rozděleno do dvou částí.

Jsou to předměty v základním studiu a v odborném studiu v bakalářské a inženýrské etapě týkající se základních obvodů, lineárních obvodů a systémů a elektrických filtrů a v předmětu inženýrské etapy, jehož náplní jsou některé aplikace umělých neuronových sítí.

Součástí pedagogické činnosti je vedení bakalářských a diplomových prací a vedení PhD studentů (doktorandů).

Více informací »

Vzdělání

Rokdosažený tituluniverzita
1974 Ing. FEL ČVUT
1980 CSc. FEL ČVUT
1993 PGS EPFL Lausanne, Švýcarsko
1997 Doc. FEL ČVUT (obor telekomunikační technika)
2010 prof. FEL ČVUT - Teoretická elektrotechnika

Odborná zkušennost

rokodborná zkušennost
1974-1976 TESLA VÚST věd. aspirantura
od 1976 FEL ČVUT - katedra teorie obvodů
1992 stáž na CIRC EPFL, Lausanne, Švýcarsko
1993 Swiss Federal Institute of Technology (EPFL), Dept.of Electrical Engineering. Lausanne,Švýcarsko. Pracovní setkání, konzultace, obhajoba projektu postgraduálního kursu "Biologické a umělé neuronové sítě".
1994 Technical University Dresden, Dept. of Technical Acoustics. Pobyt v rámci spolupráce na projectu "Processing of Speech Signals".
1995-2001 ÚRE AV ČR
1995 TU Dresden (v rámci FEL ČVUT) - Krátkodobý vědecký pobyt
1996 TU Dresden (v rámci ÚRE AV ČR) - Krátkodobý vědecký pobyt
1998 ETH Curych, Švýcarsko - Krátkodobý vědecký pobyt v rámci COST 258
od 2005 TU Liberec - Konzultační činnost (od 2005) a vedení doktorandky (školitel specialista, 2005-2006)